Skyddsglasögon

Har man progressiva glasögon i vanliga fall rekommenderar vi att man även har progressiva skyddsglasögon för att kunna se både på nära och långt håll.

Det är viktigt att man har rätt skyddsglasögon som skyddar ögonen vid farligt arbete. Våra skyddsglasögon är CE-märkta och godkända för den typen av arbete där ögonen kan komma till skada om de inte skyddas.