Undersökningar

Synundersökningen är grunden för att kunna göra ett par bra glasögon eller tillpassa ett par linser. Våra synundersökningar är grundliga och noggranna där vi bl a mäter ögats inre tryck och mäter synfältet samt undersöker ögonen och vilken styrka men behöver. Om det finns någon misstanke om ögonsjukdom remitterar vi till ögonläkare.
Vi rekommenderar att synundersökning och ögonhälso-undersökning görs regelbundet med 2-3 års mellanrum.

Ögonbottenfotografering

I vår ögonhälsoundersökning går vi ytterligare ett steg längre och fotograferar ögonbotten. Bilderna skickas sedan elektroniskt till en läkare med specialistkompetens för att bedöma bilderna. Genom den höga kvaliteten på bilderna kan våra ögonläkare upptäcka även små förändringar i ögonbotten på ett mycket tidigt stadium. Inom någon vecka får man svar från ögonläkaren. Eventuella sjukdomar man kan upptäcka på ett tidigt stadium är Åldersrelaterad Makuladegeneration (AMD) åldersförändringar i gula fläcken, Glaukom (grön starr) samt Diabetesretinopati. Upptäcker man dessa sjukdomar i tid kan man behandla dem och på så vis bromsa utvecklingen och minska skadorna.
Vi är måna om dig och tycker att det är viktigt ge dig bästa service. Boka tid för undersökning så hjälper Pär dig att passa in rätt glasögon eller linser.

Linser

Vi tillpassar alla sorters kontaktlinser och för dem som redan har linser rekommenderar vi att kontroll görs minst 1 gång per år. Då undersöker vi inte bara om det skett en styrkeförändring utan även ögonens hälsa och status.

Synintyg

Vi utför även synintyg för körkort.